• Slide Basic 01

III/2.3 f) Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - výchova k podnikavosti

Trendy v ekonomickém a finančním vzdělávání

  • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka