III/2.3 d) Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - mentoring

Letní škola pro řídící pracovníky - mentoring

  • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
  • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Trénink základních mentorských nástrojů

  • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
  • Hodinová dotace: 56
Nabídka

Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu

  • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
  • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Začínáme s mentoringem

  • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
  • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Poptávka