Letní škola pro řídící pracovníky - mentoring

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 24

Trénink základních mentorských nástrojů

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 56

Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 32

Začínáme s mentoringem

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 32