• Slide Basic 01

III/2.3 b) Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - matematická gramotnost

24 hodin pro matematickou gramotnost v SŠ

  • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
  • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Inspirace pro rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ

  • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
  • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Moderní technologie jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na SŠ

  • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
  • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Poptávka