24 hodin pro matematickou gramotnost v SŠ

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 24

Inspirace pro rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 32

Moderní technologie jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na SŠ

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 24