Podpora výuky přírodních věd na základních a středních školách

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Rozvoj polytechnického vzdělávání - strategie úspěšných

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 16

Základy podpory polytechnického vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 16