• Slide Basic 01

III/2.2 j) Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - polytechnické vzdělávání

Podpora výuky přírodních věd na základních a středních školách

  • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Rozvoj polytechnického vzdělávání - strategie úspěšných

  • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Základy podpory polytechnického vzdělávání

  • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Poptávka