• Slide Basic 01

III/2.2 j) Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - polytechnické vzdělávání

Podpora výuky přírodních věd na základních a středních školách

  • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Polytechnické vzdělávání ve středním a zájmovém a neformálním vzdělávání

  • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Rozvoj polytechnického vzdělávání - strategie úspěšných

  • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Poptávka