Bezpečná škola- intervence pro pedagogy II.

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 24

Bezpečná škola-základy intervence pro pedagogy I.

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 24

Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 16

Rozvoj učitele dramatickou improvizací

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 16

Úvod do mediace a využití mediačních technik ve školním prostředí

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 16