• Slide Basic 01

III/2.2 g) Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - kariérové vzdělávání

24 hodin pro kariérové poradenství a podporu žáka na střední škole

  • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
  • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Kariérové poradenství a podpora žáka na střední škole

  • Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Kreativní techniky a nástroje (nejen) pro výchovné a kariérové poradce

  • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Poptávka