24 hodin pro kariérové poradenství a podporu žáka na střední škole

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 24

Kariérové poradenství a podpora žáka na střední škole

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 16

Kreativní techniky a nástroje (nejen) pro výchovné a kariérové poradce

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16