• Slide Basic 01

III/2.2 f) Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - výchova k podnikavosti

Výuka podnikání ve školách - experimentální přístup

  • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Poptávka