Výuka podnikání ve školách - experimentální přístup

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 16