• Slide Basic 01

III/2.2 e) Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - inkluze

Deset kroků k inkluzívní škole II.

  • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
  • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Problematika nadaných žáků na střední škole

  • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
  • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi II

  • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi III

  • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
  • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Poptávka