III/2.1 h) Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - projektová výuka

Projektový den - výuka v terénu pro 2. stupeň ZŠ

  • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití projektové metody při práci ve třídě s integrovanými nadanými žáky

  • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Projekty ve výuce starších žáků

  • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka