• Slide Basic 01

III/2.1 c) Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky

Brána jazyků otevřená / 32 hodin - španělský jazyk A2

 • Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Brána jazyků otevřená - německý jazyk pro středně pokročilé - prohlubující studium dle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Brána jazyků otevřená / 24 hodin - anglický jazyk A2

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Brána jazyků otevřená / 24 hodin - anglický jazyk B1

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Brána jazyků otevřená / 32 hodin - anglický jazyk A1

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Brána jazyků otevřená / 32 hodin - anglický jazyk A2

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Brána jazyků otevřená / 32 hodin - anglický jazyk B1

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Brána jazyků otevřená / 32 hodin - anglický jazyk B2

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Brána jazyků otevřená / 32 hodin - španělský jazyk A1

 • Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Brána jazyků otevřená / 32 hodin - španělský jazyk B1

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A1

 • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A2

 • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B1

 • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B2

 • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk C1

 • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Co ještě nevíte o Rakousku a Lichtenštejnsku

 • Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Co se dnes čte v Británii a v USA

 • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

DACHL+L aneb poznáváme německy mluvící země

 • Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Didaktické studium cizího jazyka - angličtina

 • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Didaktické studium cizího jazyka - francouzština

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Didaktické studium cizího jazyka - němčina

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Digitální technologie 21. století ve výuce cizích jazyků-trendy a ukázky dobré praxe

 • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

English for Information Technology

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Francouzština „À la Rentrée"

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Gamifikace ve výuce angličtiny - využití her a herních prvků

 • Číslo akreditace: 0
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hry a jejich využití ve výuce ruského jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Humorem k efektivnějším hodinám angličtiny

 • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

I němčina může bavit

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Inspiromat pro angličtináře aneb Nové nápady k výuce anglického jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

IT nástroje a IT dovednosti učitele ve výuce anglického jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak dobře znáte Německo

 • Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak motivovat žáky středních škol při výuce cizího jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Konverzační kurz anglického jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Konverzační kurz německého jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Konverzační kurz německého jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Kreativní metody výuky cizích jazyků s využitím obrazových materiálů (16 hodin)

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Kreativní metody výuky cizích jazyků s využitím obrazových materiálů (8 hodin)

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Letní škola - výuka cizího jazyka metodou Storyline

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Man kann nicht nicht kommunizieren!

 • Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Metoda CLIL poprvé v naší škole

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Moderní didaktické postupy ve výuce anglického jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Motivační setkání vyučujících cizích jazyků

 • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Odborná angličtina se zaměřením na oblast školství

 • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
 • Hodinová dotace: 12
Nabídka

Používáme metodu CLIL - aktivizační metody vhodné do výuky

 • Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Reálie netradičně - Austrálie, Kanada, Irská republika

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Reálie netradičně - Spojené království Velké Británie a Severního Irska

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Reálie netradičně - Spojené státy americké

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rozvoj jazykových dovedností pomocí digitálních technologií

 • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rozvoj řečových dovedností ve výuce cizího jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Ruský jazyk dnes – aktuální a problematické jevy v současné ruštině

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

To nejlepší ze Švýcarska a Lucemburska

 • Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Učitel a/nebo tablet? Mobilní technologie v jazykovém vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 30
Nabídka

Výuka reálií v anglickém jazyce

 • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Výuka reálií v ruském jazyce nově a aktuálně

 • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití počítačů ve výuce cizího jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Angličtina v běžném životě - konverzační kurz

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A1

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 60
Nabídka

Konverzační kurz španělského jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Reálie netradičně - Spojené království Velké Británie a Severního Irska

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Teaching Tools aneb Nástroje pro učitele anglického jazyka

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka