• Slide Basic 01

III/2.1 b) Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost

24 hodin pro matematickou gramotnost v SŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Expertní podpora matematické gramotnosti uvnitř SŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Finanční matematika hrou

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

GeoGebra jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na SŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

GeoGebra ve výuce matematiky na SŠ 2

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Inspirace pro učitele - matematická gramotnost pro SŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Moderní technologie jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na SŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Moderní technologie jako pomocník při rozvoji matematické gramotnosti na SŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Moderní technologie ve výuce (nejen) matematiky pro SŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Rozvíjíme matematickou gramotnost

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Tvořivá geometrie pro SŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka