• Slide Basic 01

III/2.1 a) Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost

Literární výchova v kontrastu ostatních vyučovaných předmětů

  • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty

  • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Rozvoj čtenářské gramotnosti na střední škole

  • Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Třicet dva hodin k rozvoji čtenářství dle RWCT

  • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
  • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Poptávka