Rozvoj čtenářské gramotnosti na střední škole

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 8

Třicet dva hodin k rozvoji čtenářství dle RWCT

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 32

Literární výchova v kontrastu ostatních vyučovaných předmětů

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 16