Agrese, šikana a proces jejich řešení na základní škole

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Efektivní vyučovací hodina

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Jak být koučem vlastní třídy

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Komunikace mezi účastníky inkluzívního procesu

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Konflikty ve školním prostředí

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Motivační hodnocení žáků

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Obtížné situace ve výuce

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Od skupinové práce ke kooperaci

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Pedagogická diagnostika a IVP

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Poradenské pracoviště v systému inkluzívního vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Právní vědomí učitele a inkluze

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Projekty ve výuce napříč předměty

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Projevy procesu zrání v podmínkách základní školy

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Průřezová témata a kooperativní učení

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Role učitele v hodnotícím procesu a práce s chybou

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Tvorba individuálního vzdělávacího plánu

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Učební typy a styly, motivace žáků

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Učitel, manažer inkluzívní třídy

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Už vím, proč se tak chová

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Vyučovací styly učitelů a učební styly žáků

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Začlenění znevýhodněného žáka do vyučovacího procesu

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Základní poznatky o autismu v praxi

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cizinec - dítě se sociokulturní odlišností v naší škole

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

Dva kroky k inkluzívní škole

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 16

Dva kroky k inkluzívní škole II.

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Emoční inteligence u dětí: osobnostně-sociální rozvoj pro žáky 1. a 2.stupně ZŠ

Číslo akreditace: 0
Hodinová dotace: 8

Externí podpora spolupráce pedagogického sboru ZŠ pro společné vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 20

Formativní hodnocení a individuální přístup k žákovi

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Formativní hodnocení a jeho nástroje

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení u žáků s SPU, SPCH

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 8

Identifikace a podpora vývojově oslabeného dítěte v 1. stupni PO a komunikace s jeho rodinou

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Individuální vzdělávací plán ve společném vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Individuální vzdělávací plán pro nadaného žáka

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Individuální vzdělávací plán pro nadaného žáka

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Inkluze v českém jazyce na 1. stupni ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Inkluze v praxi - výukové strategie se žáky a se třídou

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Inkluzivní výukové strategie a metody ve škole

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra na ZŠ I.

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra na ZŠ II.

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra na ZŠ III.

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra na ZŠ IV.

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 16

Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Jak hodnotit a klasifikovat žáky-cizince v předmětu český jazyk na základních školách

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Jsme odlišní, jinak se učíme - výuka žáků s odlišnou úrovní nadání

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 8

Komunikace s rodiči nadaného žáka

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Možnost využití ICT pro děti/žáky/studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Nevidět neznamená nevnímat… Zrakově postižené dítě ve škole

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 8

Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve školním prostředí

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Péče o žáky s tělesným nebo kombinovaným postižením v ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Pedagogická činnost s nadanými žáky na základní škole

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

Problémové chování žáků s PAS v běžné ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Řešení problémů s kognitivně nadanými žáky

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Řešení problémů s nadanými žáky

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Rizikové chování dětí a mládeže

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Role asistenta pedagoga v inkluzívním procesu

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Rozvoj kognitivně nadaného žáka v běžné škole

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Rozvoj nadaného žáka v běžné škole

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Seznamovací a stmelovací aktivity v novém kolektivu a týmu

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Specifika hodnocení žáků v kontextu společného vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Společné bourání bariér

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Spolupráce škol se školskými poradenskými zařízeními

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Spolupráce škola-rodič-OSPOD

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Systematická péče o nadání ve škole

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 20

Systematický úvod do problematiky nadání

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Systematický úvod do problematiky nadání

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Tvorba IVP pro žáky s PAS na ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi I

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi II

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi III

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 24

Učitel a žák - řešení konfliktních pedagogických situací

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Vnitřní a vnější spolupráce v inkluzivním procesu

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Vyhledávání a identifikace nadání

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Vyhledávání a identifikace nadání

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v běžné škole

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Žáci s odlišným mateřským jazykem na základních školách

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Žák z odlišného kulturního prostředí a s odlišným mateřským jazykem

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Cesty spolu - Učební typy a styly, motivace žáků

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 8

Podpůrná opatření pro žáka z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami v běžné ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8