II/2.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 80 hodin

Deset kroků k inkluzívní škole

  • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
  • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Deset kroků k inkluzívní škole II.

  • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
  • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Poptávka