• Slide Basic 01

II/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 56 hodin

Deset kroků k inkluzívní škole

  • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
  • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Deset kroků k inkluzívní škole II.

  • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
  • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Sedm kroků k inkluzívní škole

  • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
  • Hodinová dotace: 56
Nabídka

Poptávka