Deset kroků k inkluzívní škole

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 80

Deset kroků k inkluzívní škole II.

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 80

Sedm kroků k inkluzívní škole

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 56