• Slide Basic 01

II/2.4 d) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 56 hodin - mentoring

Trénink základních mentorských nástrojů

  • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
  • Hodinová dotace: 56
Nabídka

Poptávka