Trénink základních mentorských nástrojů

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 56