• Slide Basic 01

II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 32 hodin

Čtyři kroky k inkluzivní škole II.

  • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
  • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Deset kroků k inkluzívní škole II.

  • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
  • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Poptávka