Čtyři kroky k inkluzivní škole

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 32

Čtyři kroky k inkluzivní škole II.

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 32

Deset kroků k inkluzívní škole

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 80

Deset kroků k inkluzívní škole II.

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 80

Sedm kroků k inkluzívní škole

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 56