• Slide Basic 01

II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 32 hodin

Čtyři kroky k inkluzivní škole

  • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
  • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Čtyři kroky k inkluzivní škole II.

  • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
  • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Deset kroků k inkluzívní škole

  • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
  • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Deset kroků k inkluzívní škole II.

  • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
  • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Sedm kroků k inkluzívní škole

  • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
  • Hodinová dotace: 56
Nabídka

Poptávka