Mentorské dovednosti uvádějícího učitele

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 32

Trénink základních mentorských nástrojů

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 56

Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 32

Začínáme s mentoringem

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 32