• Slide Basic 01

II/2.2 d) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin - mentoring

Mentorské dovednosti uvádějícího učitele

  • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
  • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Trénink základních mentorských nástrojů

  • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
  • Hodinová dotace: 56
Nabídka

Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu

  • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
  • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Začínáme s mentoringem

  • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
  • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Poptávka