Inspirace pro rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 32

Matematická gramotnost - rozvoj kompetencí učitele

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 32