• Slide Basic 01

II/2.2 b) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin - matematická gramotnost

Inspirace pro rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ

  • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
  • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Poptávka