Čtenářská gramotnost - Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 40

Čtenářská gramotnost - rozvoj kompetencí učitele 1. stupně ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 32

Kniha, příběh, divadlo - cesta ke čtenářské gramotnosti

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 40

Osmdesát hodin k rozvoji čtenářství dle RWCT

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 80

Padesát šest hodin k rozvoji čtenářství dle RWCT

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 56

Třicet dva hodin k rozvoji čtenářství dle RWCT

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 32