• Slide Basic 01

II/2.2 a) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin - čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnost - rozvoj kompetencí učitele 1. stupně ZŠ

  • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
  • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Kniha, příběh, divadlo - cesta ke čtenářské gramotnosti

  • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
  • Hodinová dotace: 40
Nabídka

Osmdesát hodin k rozvoji čtenářství dle RWCT

  • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
  • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Padesát šest hodin k rozvoji čtenářství dle RWCT

  • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
  • Hodinová dotace: 56
Nabídka

Třicet dva hodin k rozvoji čtenářství dle RWCT

  • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
  • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Poptávka