Používáme metodu CLIL - aktivizační metody vhodné do výuky

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 8

Učíme efektivně, učíme CLILem

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 16