• Slide Basic 01

II/2.1 d) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - inkluze

Čtyři kroky k inkluzivní škole II.

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Deset kroků k inkluzívní škole II.

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Dva kroky k inkluzívní škole II.

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Formativní hodnocení a jeho nástroje

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Inkluze v praxi - výukové strategie se žáky a se třídou

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi II

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi III

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Vnitřní a vnější spolupráce v inkluzivním procesu

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Poptávka