Čtyři kroky k inkluzivní škole

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 32

Čtyři kroky k inkluzivní škole II.

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 32

Deset kroků k inkluzívní škole

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 80

Deset kroků k inkluzívní škole II.

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 80

Dva kroky k inkluzívní škole

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 16

Dva kroky k inkluzívní škole II.

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Formativní hodnocení a jeho nástroje

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Inkluze v praxi - výukové strategie se žáky a se třídou

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 24

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra na ZŠ IV.

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 16

Sedm kroků k inkluzívní škole

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 56

Tři kroky k inkluzívní škole

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 24

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi II

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi III

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 24

Vnitřní a vnější spolupráce v inkluzivním procesu

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16