• Slide Basic 01

II/2.1 d) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - inkluze

Čtyři kroky k inkluzivní škole

 • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Čtyři kroky k inkluzivní škole II.

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Deset kroků k inkluzívní škole

 • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
 • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Deset kroků k inkluzívní škole II.

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Dva kroky k inkluzívní škole

 • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Dva kroky k inkluzívní škole II.

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Formativní hodnocení a jeho nástroje

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Inkluze v praxi - výukové strategie se žáky a se třídou

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra

 • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra na ZŠ IV.

 • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Sedm kroků k inkluzívní škole

 • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
 • Hodinová dotace: 56
Nabídka

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi II

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi III

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Vnitřní a vnější spolupráce v inkluzivním procesu

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Poptávka