• Slide Basic 01

II/2.1 b) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - matematická gramotnost

24 hodin pro matematickou gramotnost

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Finanční matematika hrou

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Inspirace pro rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Klub zábavné logiky a her

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Klub zábavné logiky, deskových a karetních her

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Matematika v matematice i napříč předměty pro 1. i 2. stupeň ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Moderní technologie ve výuce matematiky a dalších oborů

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Tabule SMART v hodinách matematiky a fyziky

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Tvořivá geometrie pro ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Zpestření výuky matematiky pomocí moderních multimediálních technologií

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Poptávka