24 hodin pro matematickou gramotnost

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 24

Abaku ve výuce matematiky

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 20

Expertní podpora matematické gramotnosti uvnitř školy

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 16

Finanční matematika hrou

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Inspirace pro rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 32

Inspirace pro učitele - matematická gramotnost

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 16

Klub zábavné logiky a her

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 24

Klub zábavné logiky, deskových a karetních her

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 16

Matematická gramotnost - rozvoj kompetencí učitele

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 32

Matematika v matematice i napříč předměty pro 1. i 2. stupeň ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 16

Tabule SMART v hodinách matematiky a fyziky

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Tvořivá geometrie pro ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Zpestření výuky matematiky pomocí moderních multimediálních technologií

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Moderní technologie ve výuce matematiky a dalších oborů

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 16