24 hodin pro čtenářskou gramotnost

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 24

Aplikace hudebních aktivit pro zlepšování čtenářské gramotnosti žáků

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Činnostní učení pro rozvoj čtenářství v naukových předmětech 1. stupně ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Čtenářská gramotnost - Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 40

Čtenářská gramotnost - rozvoj kompetencí učitele 1. stupně ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 32

Čtenářská gramotnost a její využití pro osobnostní vývoj žáka II.

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 16

Čtenářské strategie ve škole 21. století

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Čtenářství napříč předměty

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Expertní podpora čtenářské gramotnosti uvnitř školy

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 16

Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ - čtenářská gramotnost

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 16

Inspirace pro učitele 2. stupně ZŠ - čtenářská gramotnost

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 16

Kniha, příběh, divadlo - cesta ke čtenářské gramotnosti

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 40

Kooperativní projekty pro čtenářskou gramotnost v naší škole

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Padesát šest hodin k rozvoji čtenářství dle RWCT

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 56

Projektovou metodou k rozvoji čtenářské gramotnosti v málotřídní škole

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Rozvoj čtení a čtenářských dovedností v základní škole

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 32

Sdílení zkušeností - průsečíky pro čtenářskou gramotnost

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Storytelling - zážitková metoda k rozvoji čtenářské gramotnosti

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 16

Škola čtenářských dovedností

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 25

Třicet dva hodin k rozvoji čtenářství dle RWCT

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 32

Základy čtenářské gramotnosti s využitím dramatické výchovy na 1.stupni ZŠ

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 16

Literární výchova v kontrastu ostatních vyučovaných předmětů

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 16

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost dramatickou výchovou a dalšími metodami

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 16