• Slide Basic 01

II/2.1 a) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - čtenářská gramotnost

24 hodin pro čtenářskou gramotnost

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Aplikace hudebních aktivit pro zlepšování čtenářské gramotnosti žáků

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Činnostní učení pro rozvoj čtenářství v naukových předmětech 1. stupně ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Čtenářská gramotnost - rozvoj kompetencí učitele 1. stupně ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Čtenářská gramotnost a její využití pro osobnostní vývoj žáka II.

 • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Čtenářské strategie ve škole 21. století

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Čtenářství napříč předměty

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Expertní podpora čtenářské gramotnosti uvnitř školy

 • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ - čtenářská gramotnost

 • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Inspirace pro učitele 2. stupně ZŠ - čtenářská gramotnost

 • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Kniha, příběh, divadlo - cesta ke čtenářské gramotnosti

 • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
 • Hodinová dotace: 40
Nabídka

Kooperativní projekty pro čtenářskou gramotnost v naší škole

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Literární výchova v kontrastu ostatních vyučovaných předmětů

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Padesát šest hodin k rozvoji čtenářství dle RWCT

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 56
Nabídka

Projektovou metodou k rozvoji čtenářské gramotnosti v málotřídní škole

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost dramatickou výchovou a dalšími metodami

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Rozvoj čtení a čtenářských dovedností v základní škole

 • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Sdílení zkušeností - průsečíky pro čtenářskou gramotnost

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Storytelling - zážitková metoda k rozvoji čtenářské gramotnosti

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Škola čtenářských dovedností

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 25
Nabídka

Třicet dva hodin k rozvoji čtenářství dle RWCT

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Základy čtenářské gramotnosti s využitím dramatické výchovy na 1.stupni ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Poptávka