Individualizace vzdělávání v mateřské škole

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 43