Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 65