• Slide Basic 01

I/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

  • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
  • Hodinová dotace: 65
Nabídka

Poptávka