Jak pracovat s dětmi od dvou let v MŠ

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 24

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 28

Vzdělávání dvouletých dětí

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 60