Identifikace a podpora vývojově oslabeného dítěte v 1. stupni PO a komunikace s jeho rodinou

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Společné vzdělávání - inkluze v MŠ

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 16

Inkluze v mateřské škole

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 16