• Slide Basic 01

I/2.3 c) Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - inkluze

Identifikace a podpora vývojově oslabeného dítěte v 1. stupni PO a komunikace s jeho rodinou

  • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Inkluze v mateřské škole

  • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Společné vzdělávání - inkluze v MŠ

  • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Poptávka