I/2.3 b) Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - matematická pregramotnost

Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ

  • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Poptávka