• Slide Basic 01

I/2.3 a) Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - čtenářská pregramotnost

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ

  • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Poptávka