• Slide Basic 01

I/2.2 Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

  • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Osobnostní a sociální rozvoj předškolního pedagoga

  • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
  • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Podpora osobnostního rozvoje pedagogů v MŠ

  • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
  • Hodinová dotace: 42
Nabídka

Rozvoj osobnostně sociálních kompetencí pedagogů MŠ

  • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
  • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Poptávka