Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 17

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 16

Osobnostní a sociální rozvoj předškolního pedagoga

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 32

Podpora osobnostního rozvoje pedagogů v MŠ

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 42

Rozvoj osobnostně sociálních kompetencí pedagogů MŠ

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 24