• Slide Basic 01

I/2.1 Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

  • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
  • Hodinová dotace: 40
Nabídka

Podpora osobnostního rozvoje pedagogů v MŠ

  • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
  • Hodinová dotace: 42
Nabídka

Poptávka