• Slide Basic 01

I/2.1 Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin

Prázdniny trochu jinak

  • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
  • Hodinová dotace: 40
Nabídka

Poptávka