Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 40

Podpora osobnostního rozvoje pedagogů v MŠ

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 42