• Slide Basic 01

2.VIII/7 Vzdělávání pedagogického sboru DM a I zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

Nevidět neznamená nevnímat… Zrakově postižené dítě ve škole

  • Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rizikové chování

  • Číslo akreditace: 0
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Seznamovací a stmelovací aktivity v novém kolektivu a týmu

  • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka