• Slide Basic 01

2.VIII/6 k) Vzdělávání pedagogických pracovníků DM a I - DVPP v rozsahu 8 hodin - kulturní povědomí a vyjádření

Keramika

 • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
 • Hodinová dotace: 15
Nabídka

Kreativní činnosti – Sklo pokaždé jinak

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kreativní činnosti – Novinování a recyklování

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kreativní činnosti – Proplétání a drátkování

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kreativní činnosti – Smaltování bez pícky

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kreativní činnosti – Šperkování a světýlkování

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kreativní činnosti – Výroba loutek a kulis

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Nové výtvarné techniky - Ornament

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Papírová pec - stavba a výpal

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Projekt v praxi aneb natoč si své CD

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 36
Nabídka

Skupinové bubnování

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Tvorba choreografie

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Velká škola keramiky

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 40
Nabídka

Výtvarné recepty

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Výukové techniky při vedení taneční skupiny

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 20
Nabídka

Youtubering – jak ho využít v zájmovém vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Začínáme s Big Shotem - nové výtvarné možnosti

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka