Bezpečně v kyberprostoru - riziková komunikace a ochrana před jejím působením

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Digitální fotografie I. Úvod do problematiky

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Digitální fotografie II. Praktický terénní workshop

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Digitální fotografie III. Počítačové zpracování obrazu

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Digitální fotografie IV. Speciální techniky pro pokročilé

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Digitální technologie 21. století ve výuce cizích jazyků-trendy a ukázky dobré praxe

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 8

Geocaching - trendová hra

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Možnost využití ICT pro děti/žáky/studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Pokročilá práce s textem

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Programovací jazyk Karel - základy algoritmizace

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Využití e-učebnice a mobilních aplikací a tvorba interaktivních výukových materiálů

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

Využití ICT technologií a programů pro rozvoj nadaných žáků v běžné škole

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Využití ICT ve škole

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8