Jak v praxi na badatelsky orientovanou výuku (BOV) v přírodovědných předmětech

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Naše tělo

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8