• Slide Basic 01

2.VIII/6 i) Vzdělávání pedagogických pracovníků DM a I - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

Jak v praxi na badatelsky orientovanou výuku (BOV) v přírodovědných předmětech

  • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Naše tělo

  • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka