• Slide Basic 01

2.VIII/6 i) Vzdělávání pedagogických pracovníků DM a I - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

Jak v praxi na badatelsky orientovanou výuku (BOV) v přírodovědných předmětech

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Nanotechnologie a nanovědy - rozvoj nadání mezioborovými tématy vědy a techniky

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Naše tělo

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Polytechnické vzdělávání ve středním a zájmovém a neformálním vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Moderní fyzikální chemie a nanovědy

 • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak v praxi na badatelsky orientovanou výuku (BOV) v přírodovědných předmětech

 • Číslo akreditace: MSMT-39883/2020-3-989
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka