2.VIII/6 h) Vzdělávání pedagogických pracovníků DM a I - DVPP v rozsahu 8 hodin - projektová výuka

Využití projektové metody při práci ve třídě s integrovanými nadanými žáky

  • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka