• Slide Basic 01

2.VIII/6 e) Vzdělávání pedagogických pracovníků DM a I - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze

Nevidět neznamená nevnímat… Zrakově postižené dítě ve škole

  • Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rizikové chování

  • Číslo akreditace: 0
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rizikové chování dětí a mládeže

  • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Seznamovací a stmelovací aktivity v novém kolektivu a týmu

  • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Učitel a žák - řešení konfliktních pedagogických situací

  • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka