• Slide Basic 01

2.VIII/6 e) Vzdělávání pedagogických pracovníků DM a I - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze

Nevidět neznamená nevnímat… Zrakově postižené dítě ve škole

  • Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Obtížné situace ve formálním a zájmovém a neformálním vzdělávání – spolupráce pedagogických pracovníků na SŠ

  • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Rizikové chování

  • Číslo akreditace: 0
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rizikové chování dětí a mládeže

  • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Učitel a žák - řešení konfliktních pedagogických situací

  • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka