• Slide Basic 01

2.VIII/6 d) Vzdělávání pedagogických pracovníků DM a I - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj

(Sebe)koučování jako součást stylu práce pedagoga

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Badatelsky orientované aktivity pro nadané žáky.

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry - 1. Postřehové deskové hry

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry – 2. Karetní deskové hry

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry – 3. Moderní deskové hry I.

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry – 4. Moderní deskové hry II.

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry – 5. Logické deskové hry

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Dramatická výchova - práce s příběhem

 • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Hry nevšedních nápadů a myšlenek

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Jak efektivně řídit školu a vést své lidi v pohodě

 • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak řešit problémové situace s problémovými zaměstnanci

 • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Kde mohou chybovat vedoucí pracovníci a důsledky těchto chyb

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kdo si hraje, nezlobí

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 20
Nabídka

Komunikace pro vedoucí pracovníky

 • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Koučování a mentoring ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Leadership jako proces vedení lidí

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Leadership jako proces vedení lidí

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Letní škola pro řídící pracovníky - mentoring

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Metodika práce asistenta pedagoga

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Metody efektivního řízení pedagogické činnosti

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 25
Nabídka

Moderní deskové hry a klíčové kompetence 2

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Nové metody a tvorba her

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve školním prostředí

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků v zájmovém vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Praktická řešení a teoretická doporučení nejen pro začínající ředitele škol

 • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Prevence syndromu vyhoření - jak se šetřit

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Příklady dobré praxe v zájmovém vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Profesní průprava zástupců ředitele

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 30
Nabídka

Psychohygiena II. - Řídit a být řízen

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Šachy ve škole - didaktické zásady

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 10
Nabídka

Školská legislativa - úspěšná spolupráce učitelů, žáků a rodičů ve škole

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Školský management v teorii a praxi

 • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Učitelská profese a zdravý životní styl

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Úvod do osobnostně sociálního rozvoje pedagogických pracovníků v ZNV

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití sociometrických metod ke zkvalitnění třídního a školního klimatu

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Vzdělávací lídr - vedení a řízení změny ve škole

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Základy pedagogiky a psychologie ve volnočasové aktivitě

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Životní kompetence a jejich rozvíjení

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Komunikace s rodiči

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Motivace jako praktický nástroj v práci řídícího pracovníka

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka