Badatelsky orientované aktivity pro nadané žáky.

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Dramatická výchova - práce s příběhem

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 32

Hry nevšedních nápadů a myšlenek

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 32

Kdo si hraje, nezlobí

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 20

Metodika práce asistenta pedagoga

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Moderní deskové hry a klíčové kompetence 2

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Nové metody a tvorba her

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 16

Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve školním prostředí

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Příklady dobré praxe v zájmovém vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Psychohygiena II. - Řídit a být řízen

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 24

Šachy ve škole - didaktické zásady

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 10

Životní kompetence a jejich rozvíjení

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 16

(Sebe)koučování jako součást stylu práce pedagoga

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 16

Deskové hry - 1. Postřehové deskové hry

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Deskové hry – 2. Karetní deskové hry

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Deskové hry – 3. Moderní deskové hry I.

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Deskové hry – 4. Moderní deskové hry II.

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Deskové hry – 5. Logické deskové hry

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Koučování a mentoring ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 8

Metody efektivního řízení pedagogické činnosti

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 25

Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků v zájmovém vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 16

Prevence syndromu vyhoření - jak se šetřit

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 8

Úvod do osobnostně sociálního rozvoje pedagogických pracovníků v ZNV

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 8

Základy pedagogiky a psychologie ve volnočasové aktivitě

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 24