• Slide Basic 01

2.VIII/6 d) Vzdělávání pedagogických pracovníků DM a I - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj

(Sebe)koučování jako součást stylu práce pedagoga

  • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Badatelsky orientované aktivity pro nadané žáky.

  • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry - 1. Postřehové deskové hry

  • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry – 2. Karetní deskové hry

  • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry – 3. Moderní deskové hry I.

  • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry – 4. Moderní deskové hry II.

  • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry – 5. Logické deskové hry

  • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Dramatická výchova - práce s příběhem

  • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
  • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Interpretace práva ve školním prostředí, a to v kontextu NOZ

  • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Interpretace práva ve školním prostředí, a to v kontextu NOZ

  • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak efektivně řídit školu a vést své lidi v pohodě

  • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak se efektivně připravit ke konkurzu na ředitele/ředitelky školy

  • Číslo akreditace: MSMT-15430/2019-1-617
  • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Kde mohou chybovat vedoucí pracovníci a důsledky těchto chyb

  • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Komunikace s rodiči

  • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Koučování a mentoring ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání

  • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Leadership jako proces vedení lidí

  • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Letní škola pro manažery škol

  • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
  • Hodinová dotace: 22
Nabídka

Letní škola pro řídící pracovníky - mentoring

  • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
  • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Manažerské dovednosti pro ředitele škol

  • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
  • Hodinová dotace: 40
Nabídka

Manažerské kompetence ředitele školy a školského zařízení

  • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Manažerské personální trivium

  • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
  • Hodinová dotace: 20
Nabídka

Metodika práce asistenta pedagoga

  • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Metody efektivního řízení pedagogické činnosti

  • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
  • Hodinová dotace: 25
Nabídka

Moderní deskové hry a klíčové kompetence 2

  • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Motivace jako praktický nástroj v práci řídícího pracovníka

  • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve školním prostředí

  • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků v zájmovém vzdělávání

  • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Prevence syndromu vyhoření - jak se šetřit

  • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Příklady dobré praxe v zájmovém vzdělávání

  • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Profesní průprava zástupců ředitele

  • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
  • Hodinová dotace: 30
Nabídka

Profesní průprava zástupců ředitele

  • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
  • Hodinová dotace: 30
Nabídka

Psychohygiena II. - Řídit a být řízen

  • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
  • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Šachy ve škole - didaktické zásady

  • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
  • Hodinová dotace: 10
Nabídka

Školská legislativa - úspěšná spolupráce učitelů, žáků a rodičů ve škole

  • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Učitelská profese a zdravý životní styl

  • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Úvod do osobnostně sociálního rozvoje pedagogických pracovníků v ZNV

  • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití sociometrických metod ke zkvalitnění třídního a školního klimatu

  • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Základy pedagogiky a psychologie ve volnočasové aktivitě

  • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
  • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Životní kompetence a jejich rozvíjení

  • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Moderní deskové hry a klíčové kompetence 2.

  • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Příklady dobré praxe v zájmovém vzdělávání

  • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Psychohygiena II. - Řídit a být řízen

  • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
  • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Systém přípravy, rozvoje a vedení pedagogů volného času I.

  • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Zážitkové aktivity pro neformální vzdělávání

  • Číslo akreditace: MSMT-563/2020-2-108
  • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Metodika práce asistenta pedagoga

  • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka