• Slide Basic 01

2.VIII/6 a) Vzdělávání pedagogických pracovníků DM a I - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost

Aplikace hudebních aktivit pro zlepšování čtenářské gramotnosti žáků

  • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Kritickým myšlením k rozvoji čtenářské gramotnosti napříč předměty

  • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
  • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Osmdesát hodin k rozvoji čtenářství dle RWCT

  • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
  • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Padesát šest hodin k rozvoji čtenářství dle RWCT

  • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
  • Hodinová dotace: 56
Nabídka

Třicet dva hodin k rozvoji čtenářství dle RWCT

  • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
  • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Poptávka