• Slide Basic 01

2.VII/5 Vzdělávání pedagogického sboru ZUŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

Podpora nadání v ZUŠ

  • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Společné vzdělávání a základy práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZUŠ a SUŠ

  • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka