Celostátní setkání učitelů komorní hry na ZUŠ

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 16

Celostátní setkání učitelů sólového zpěvu

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 16

Celostátní setkání učitelů souborové a orchestrální hry

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 16

Celostátní setkání učitelů tanečních oborů ZUŠ

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 16

Celostátní setkání učitelů výtvarných oborů ZUŠ

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 16

Celostátní setkání učitelů ZUŠ - hra na cimbál a hra na dudy

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 16

Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Hlasová výchova ve sboru

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Hra na varhany

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Hudební výlety do cizích zemí

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Jak rozezpívat nezpěváky

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Jak rozezpívat nezpěváky

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Kresba jako základ tvůrčí představivosti

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Kytarová praxe v realizaci renesančních a barokních ozdob

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Malba a teorie barev

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Metodika rozvoje kytarové hry

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Nahrávání a další zpracování zvuku

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 8

Nové technologie v praxi - filmová tvorba

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 20

Rychle a zábavně - nové metodické postupy při výuce nejen nejmenších kytaristů

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Sochařské disciplíny

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Využití nových metod a forem v počátcích výuky houslové hry na ZUŠ

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Využití nových metod a forem ve výuce bicích nástrojů na ZUŠ

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Využití nových metod a forem ve výuce dechových nástrojů na ZUŠ

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Využití nových metod a forem ve výuce hry na akordeon na ZUŠ

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Využití nových metod a forem ve výuce hry na cimbál na ZUŠ

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických předmětů na ZUŠ

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Využití nových metod a forem ve výuce klávesových nástrojů na ZUŠ

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Využití nových metod a forem ve výuce smyčcových nástrojů na ZUŠ

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Využití nových metod a forem ve výuce strunných nástrojů na ZUŠ

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Využití nových metod a forem ve výuce tanečního oboru na ZUŠ

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Využití nových metod a forem ve výuce v pěveckém oddělení hudebního oboru na ZUŠ

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Základy dirigování pro učitele ZUŠ

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Hra na baskytaru

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 8

Hra na elektrickou kytaru

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 8

Hra na elektronické klávesové nástroje

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 8

Hudební improvizace ve výuce klávesových nástrojů

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Práce se zvukem

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 8

Renesanční a barokní kytarová a loutnová hudba na dnešní kytaře

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 24

Papírová pec - stavba a výpal

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 16