Klasifikace - software pro komplexní vedení agendy ZUŠ

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 8

Třída v cloudu

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Výuka hudební nauky prostřednictvím interaktivní tabule - ZUŠ

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Využití ICT ve škole

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Využíváme digitální technologie prakticky a efektivně

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 16

Zpracování hudby na počítači pomocí notového záznamu

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8