• Slide Basic 01

2.VII/4 h) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v rozsahu 8 hodin - ICT

Klasifikace - software pro komplexní vedení agendy ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Třída v cloudu

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Výuka hudební nauky prostřednictvím interaktivní tabule - ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití ICT ve škole

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využíváme digitální technologie prakticky a efektivně

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Zpracování hudby na počítači pomocí notového záznamu

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Efektivní využití MS Office pro pedagogy

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak na prezentace

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka