• Slide Basic 01

2.VII/4 e) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v rozsahu 8 hodin - inkluze

Klima třídy a školy

  • Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Komunikace s talentovaným žákem a předcházení konfliktů s rodiči na ZUŠ

  • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Podpora nadání v ZUŠ

  • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Společné vzdělávání a základy práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZUŠ a SUŠ

  • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka