Klima třídy a školy

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 8

Podpora nadání v ZUŠ

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 16

Společné vzdělávání a základy práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZUŠ a SUŠ

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8