Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou ovládat jeho!

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 8

Celostátní setkání učitelů komorní hry na ZUŠ

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 16

Celostátní setkání učitelů sólového zpěvu

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 16

Celostátní setkání učitelů souborové a orchestrální hry

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 16

Celostátní setkání učitelů tanečních oborů ZUŠ

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 16

Celostátní setkání učitelů výtvarných oborů ZUŠ

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 16

Celostátní setkání učitelů ZUŠ - hra na cimbál a hra na dudy

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 16

Cesty k efektivní výuce v ZUŠ

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 12

Coaching - jako cesta a prostředek ke zlepšení kvality vzdělávacího procesu

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 16

Jak efektivně řídit školu a vést své lidi v pohodě

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Jak řešit problémové situace s problémovými zaměstnanci

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 24

Kde mohou chybovat vedoucí pracovníci a důsledky těchto chyb

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Komunikace pro vedoucí pracovníky

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 8

Leadership jako proces vedení lidí

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Leadership jako proces vedení lidí

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Letní škola pro řídící pracovníky - mentoring

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 24

Manažerské kompetence ředitele školy a školského zařízení

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Metodika práce asistenta pedagoga

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Motivace jako praktický nástroj v práci řídícího pracovníka

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Obtížné manažerské rozhovory

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Praktická řešení a teoretická doporučení nejen pro začínající ředitele škol

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 32

Profesní průprava zástupců ředitele

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 30

Školská legislativa - úspěšná spolupráce učitelů, žáků a rodičů ve škole

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Školský management v teorii a praxi

Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
Hodinová dotace: 16

Učitelská profese a zdravý životní styl

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Úskalí chvály

Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
Hodinová dotace: 8

Využití sociometrických metod ke zkvalitnění třídního a školního klimatu

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 16

Vzdělávací lídr - vedení a řízení změny ve škole

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Zapojme rodiče do školního procesu - cesta ke spolupráci rodiny a školy

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

(Sebe)koučování jako součást stylu práce pedagoga

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 16

Celostátní setkání učitelů hudební nauky na ZUŠ

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 16

Celostátní setkání učitelů literárně dramatických oborů ZUŠ

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 16

Kolokvium ředitelů ZUŠ/SUŠ

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 12

Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 12

Úvod do mediace a využití mediačních technik ve školním prostředí

Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
Hodinová dotace: 16