• Slide Basic 01

2.VII/4 d) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj

(Sebe)koučování jako součást stylu práce pedagoga

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou ovládat jeho!

 • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Celostátní setkání učitelů hudební nauky na ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Celostátní setkání učitelů literárně dramatických oborů ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Celostátní setkání učitelů sólového zpěvu

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Celostátní setkání učitelů souborové a orchestrální hry

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Celostátní setkání učitelů tanečních oborů ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Celostátní setkání učitelů výtvarných oborů ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Cesty k efektivní výuce v ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 12
Nabídka

Jak efektivně řídit školu a vést své lidi v pohodě

 • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak řešit problémové situace s problémovými zaměstnanci

 • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Kde mohou chybovat vedoucí pracovníci a důsledky těchto chyb

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kolokvium ředitelů ZUŠ/SUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 12
Nabídka

Komunikace pro vedoucí pracovníky

 • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Leadership jako proces vedení lidí

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Leadership jako proces vedení lidí

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Letní škola pro řídící pracovníky - mentoring

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Metodika práce asistenta pedagoga

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Praktická řešení a teoretická doporučení nejen pro začínající ředitele škol

 • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Profesní průprava zástupců ředitele

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 30
Nabídka

Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 12
Nabídka

Školská legislativa - úspěšná spolupráce učitelů, žáků a rodičů ve škole

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Školský management v teorii a praxi

 • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Učitelská profese a zdravý životní styl

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Úskalí chvály

 • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Úvod do mediace a využití mediačních technik ve školním prostředí

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Využití sociometrických metod ke zkvalitnění třídního a školního klimatu

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Vzdělávací lídr - vedení a řízení změny ve škole

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Zapojme rodiče do školního procesu - cesta ke spolupráci rodiny a školy

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Celostátní setkání učitelů komorní hry na ZUŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Celostátní setkání učitelů ZUŠ - hra na cimbál a hra na dudy

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Komunikace s rodiči

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Motivace jako praktický nástroj v práci řídícího pracovníka

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka