• Slide Basic 01

2.VII/4 a) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost

Kniha, příběh, divadlo - cesta ke čtenářské gramotnosti

  • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
  • Hodinová dotace: 40
Nabídka

Poptávka