• Slide Basic 01

2.VI/4 i) Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin - projektová výuka

Využití projektové metody při práci ve třídě s integrovanými nadanými žáky

  • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka