2 dny pokusů k poznávání neživé i živé přírody

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Ekovýchova nás baví

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Jak v praxi na badatelsky orientovanou výuku (BOV) v přírodovědných předmětech

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Naše tělo

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8

Příroda Pardubicka I.

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Příroda Pardubicka II.

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Tvořivé pokusohraní

Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
Hodinová dotace: 8

Jak na polytechnické vzdělávání v zájmových činnostech

Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
Hodinová dotace: 8