2.VI/4 d) Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj

(Sebe)koučování jako součást stylu práce pedagoga

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Bádáme a přemýšlíme hrou

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Badatelsky orientované aktivity pro nadané žáky.

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Celoroční hry, soutěže a projekty zájmového vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry - 1. Postřehové deskové hry

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry – 2. Karetní deskové hry

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry – 3. Moderní deskové hry I.

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry – 4. Moderní deskové hry II.

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deskové hry – 5. Logické deskové hry

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Didaktické hry v zájmovém vzdělávání a školní družině

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Dny osobnostního a profesního rozvoje pedagogů

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Dobrá praxe v příkladech aneb hry plné nápadů a fantazie

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Dramatická výchova - práce s příběhem

 • Číslo akreditace: MSMT-25243/2016-1-731
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Drobné hry pro děti mladšího školního věku

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Dva kroky k inkluzívní škole II.

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Hry nevšedních nápadů a myšlenek

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Hry pro každou příležitost

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 30
Nabídka

Hry pro každou příležitost II.

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 30
Nabídka

Hry s pohádkovými příběhy II.

 • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Improvizací k vytvoření a posílení dětského kolektivu

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 20
Nabídka

Individuální přístup k žákům

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 18
Nabídka

Jak efektivně řídit školu a vést své lidi v pohodě

 • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak řešit problémové situace s problémovými zaměstnanci

 • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Jak vystavět hru

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Jak vystavět hru II.

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Kde mohou chybovat vedoucí pracovníci a důsledky těchto chyb

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kdo si hraje, nezlobí

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 20
Nabídka

Komunikace pro vedoucí pracovníky

 • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Koučování a mentoring ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Leadership jako proces vedení lidí

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Leadership jako proces vedení lidí

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Letní škola pro řídící pracovníky - mentoring

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Metodika práce asistenta pedagoga

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Metody efektivního řízení pedagogické činnosti

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 25
Nabídka

Moderní deskové hry a klíčové kompetence 2

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Nové metody a tvorba her

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků v zájmovém vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Praktická řešení a teoretická doporučení nejen pro začínající ředitele škol

 • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Praxe plná příkladů

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Prevence syndromu vyhoření - jak se šetřit

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Příklady dobré praxe v zájmovém vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Profesní průprava zástupců ředitele

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 30
Nabídka

Psychohygiena II. - Řídit a být řízen

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Rozvíjení klíčových kompetencí u dětí dle jejich osobnosti

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 12
Nabídka

Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 12
Nabídka

Systém přípravy, rozvoje a vedení pedagogů volného času I.

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Šachy ve škole - didaktické zásady

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 10
Nabídka

Školská legislativa - úspěšná spolupráce učitelů, žáků a rodičů ve škole

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Školský management v teorii a praxi

 • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Tvořivé hry s fantazií, písmeny i čísly

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Učitelská profese a zdravý životní styl

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Úvod do osobnostně sociálního rozvoje pedagogických pracovníků v ZNV

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Využití sociometrických metod ke zkvalitnění třídního a školního klimatu

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Vzdělávací lídr - vedení a řízení změny ve škole

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Základy pedagogiky a psychologie ve volnočasové aktivitě

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Zapojme rodiče do školního procesu - cesta ke spolupráci rodiny a školy

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Zážitková pedagogika

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Zážitkové aktivity pro neformální vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 32
Nabídka

Životní kompetence a jejich rozvíjení

 • Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Hravě k finanční gramotnosti

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Karetní a postřehové deskové hry

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Komunikace s rodiči

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Moderní a logické deskové hry

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Motivace jako praktický nástroj v práci řídícího pracovníka

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka