• Slide Basic 01

2.VI/4 b) Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost

24 hodin pro matematickou gramotnost

  • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
  • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti

  • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hry ve vyučování na ZŠ - nejen v matematice

  • Číslo akreditace: MSMT-15779/2016-1-522
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Klub zábavné logiky a her

  • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
  • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Poptávka